Prenájom vozidiel

1 hodina (max. 25 km)
10,00 €
Celý deň (12 hod., max 300 km)
120,00 €
Každý ďalší kilometer
0,30 €/km
Čakanie nad limit
6,00 €/h