Cenník služieb
Prístavné na telefón
0,00 €
Štartovné
0,40 €
Sadzba 1
0,40 €/km
Sadzba 2
0,50 €/km
Sadzba 3
0,80 €/km
Sadzba 4
1,00 €/km
Čakanie
0,10 €/min
Minimálna cena jazdy
1,00 €