V dnešnej dobe ľudia, ktorí spolu pracujú, 
sa veľmi málo poznajú. V práci nie je čas...
Preto je dobré, ak sa kolektívy môžu 
stretnúť aj mimo práce a pri oddychu,
športe a zábave sa môžu lepšie spoznať.

Ponúkame Vám možnosť organizovania takýchto firemných stretnutí v našom hostinci...