Šport je veľmi dobrou formou
utužovania kolektívnych vzťahov.
My Vám ponúkame možnosť stretnúť sa zasúťažiť si v biliarde a šípkach.
Biliard aj šípky máme v samostatnej miestnosti (tesne vedľa baru), ktorú rezervujeme celú len pre Vás...