V dnešnej dobe ľudia, ktorí spolu pracujú,
sa veľmi málo poznajú. V práci nie je čas...
Preto je dobré, ak sa kolektívy môžu
stretnúť aj mimo práce a pri oddychu
a zábave sa môžu lepšie spoznať.

Ponúkame Vám možnosť organizovania takýchto firemných posedení v našom hostinci...